D12s

Inne marki
Opis marki

Kolumny podłogowe

Cena:

16.500 zł

D12s — subwoofer

Udostępnij: