D212s

Inne marki
Opis marki

Kolumny podłogowe

Cena:

34.200 zł

D212s — subwoofer

Udostępnij: