Bergmann


Inne marki

Gramofony


Drukuj cennik Strona producenta

Firma została założona przez Johnniego Bergmanna w 2008 roku. Wszystkie produkty projektowane są przez założyciela i wytwarzane w siedzibie producenta w Danii.

Duński projekt, duńska produkcja

Przy projektowaniu i opracowywaniu swoich produktów Johnni Bergmann kieruje się zasadą prostoty. W wyglądzie urządzeń widać jego duńskie korzenie i przywiązanie do duńskiej tradycji designu. Podstawowe założenia to: brzmienie, design, technika i łatwość użytkowania. Celem projektanta jest uniknięcie niepożądanych rezonansów i uzyskanie optymalnej stabilności poprzez zastosowanie przemyślanej konstrukcji i solidnych materiałów, w celu osiągnięcia intensywnej, naturalnej, rzetelnej i przypominającej dźwięk na żywo reprodukcji muzycznej.

Czasami prostota stwarza największe wyzwanie dla konstruktora. Johnni Bergmann postanowił połączyć ją z duńską tradycją designu, stosując łożyska powietrzne i odpowiednie materiały celem osiągnięcia wybitnego brzmienia.

Każdy najmniejszy element konstrukcji projektowany jest, opracowywany i wytwarzany w zakładzie Bergmanna. Każdy produkt jest składany i testowany w tym samym zakładzie przed wysyłką do uważnie wybranych dystrybutorów.

Mniej oznacza więcej

Model Sindre (obecnie nieprodukowany) został nazwany przez recenzentów „Dziełem sztuki”.
Model Sleipner (również nieprodukowany) — „jednym z najlepszych gramofonów wszech czasów”.
Model Magne — „gramofonem obecnego Millenium” oraz „audiofilskim odpowiednikiem Porsche 911”.
O modelu Galder napisano: „Jeden, by wszystkimi rządzić”.

Zalety łożysk powietrznych

Łożyska tradycyjne nie tylko centrują talerz, ale również stanowią oparcie, na którym opiera się jego masa. W punkcie styku trzpienia i talerza wytwarza się wówczas duże ciśnienie, odpowiedzialne za powstawanie zniekształceń. W gramofonach Bergmanna talerz pływa natomiast na cienkiej poduszce powietrznej, która obniża opór do minimum — o i le w ogóle pozostaje jakikolwiek opór. Wycentrowany jest za pomocą stalowego trzpienia obracającego się bez tarcia w polimerowym, wolno zużywającym się łożysku. Poduszka powietrzna, na której leży talerz zapewnia również najlepszą izolację od środowiska zewnętrznego, a także dodatkowo stabilizuje obroty. Rezultat takich rozwiązań technicznych jest nie tylko mierzalny, ale i słyszalny.

Ramię liniowe (tangencjalne) na poduszce powietrznej

Igła w ramieniu tangencjalnym (liniowym) śledzi rowek płyty w sposób, w jaki został wytłoczony — bez błędu kątowego. Dzięki temu reprodukcja muzyki jest wolna od zniekształceń i swobodna nawet w złożonych fragmentach. Ramiona Bergmanna nie są jednak zwykłymi ramionami tangencjalnymi, ponieważ — podobnie jak talerz — korzystają z zalet poduszki powietrznej. Mechanizm śledzący rowek płyty w sposób liniowy wymaga bardzo niskiej siły tarcia, a taki warunek jest w stanie zapewnić właśnie poduszka powietrzna. Ponadto dzięki jej zastosowaniu ramię jest odporne na sprzężenia zwrotne, ponieważ część ruchoma, która przenosi delikatny sygnał, nie ma żadnego kontaktu z gramofonem, ani z przymocowanymi na stałe częściami ramienia. Jedyny kontakt z gramofonem ma miejsce poprzez igłę i kabel ramienia.

Bardzo dobre ramię musi być sztywne i stabilne. Obie te cechy charakteryzują ramiona Bergmanna.

Ramiona Bergmanna umożliwiają dokonanie wszelkich możliwych regulacji. Regulacje są łatwo dostępne i proste do przeprowadzenia.

Brak błędu liniowego, bogata barwa, trójwymiarowość obrazu dźwiękowego, wielowarstwowość kolejnych planów instrumentów, szczegóły i niuanse przejrzystej akustyki — wszystko to jest bardzo trudne do osiągnięcia, gdy dysponujemy ramieniem konwencjonalnym.

Pompa powietrzna

Przepływ powietrza musi być czysty, suchy, a przede wszystkim równomierny. Pompy powietrzne Bergmanna nie maja w sobie oleju i są długowieczne. Wyposażone są w filtr, który zapobiega przedostawaniu się kurzu do systemu. Impulsy powietrza z pompy są magazynowane w zamkniętych rezerwuarach, dzięki czemu przepływ powietrza do gramofonu i ramienia jest równomierny. Jest to absolutnie konieczny warunek poprawnego działania poduszek powietrznych.

Johnnie Bergmann Rasmussen
Designer & Manager