Odin

Inne marki
Opis marki

Gramofony

Cena:

34.400 zł

Odin — ramię tangencjalne poruszające się na poduszce powietrznej

Odin to najbardziej uniwersalne ramię tangencjalne poruszające się na poduszce powietrznej. Pasuje do większości high-endowych gramofonów, w tym oczywiście do do modelu Bergmann Galder.

Projekt

Przy projektowaniu ramienia Odin kierowano się zasadą prostoty — im mniej elementów składowych tym lepiej. Mniejsza ilość części pozwala na uniknięcie rezonansów. 

Bardzo dobre ramię musi być sztywne i stabilne. Obie te cechy charakteryzują ramię Odin. Jako przykład można podać szynę, po której na poduszce powietrznej porusza się ruchoma część ramienia. Z obu stron jest ona przymocowana na sztywno, dzięki czemu część ruchoma ma najlepsze możliwe oparcie. Rurka ramienia ma budowę tradycyjną dla Bergmanna. Przemyślana konstrukcja składa się tylko z kilku części — rurka ma dwie warstwy (aluminium i włókno węglowe), pomiędzy którymi znajduje się wytłumienie. Dzięki takiej konstrukcji uniknięto wibracji pochodzących z wkładki i rowków płyty, gdy na tej ostatniej wytłoczone są muzyczne crescenda. Przeciwwaga jest odprzęgana od ramienia, co również niweluje niepożądane rezonanse.

Część pływająca jest prawdopodobnie najważniejsza w ramieniu poruszającym się na poduszce powietrznej. Główka i rurka ramienia są pierwszymi elementami przenoszącymi modulacje i wibracje, gdy wkładka z igłą śledzi rowek płyty. Główka ma konstrukcję bardzo sztywną, a wytworzona jest z jednego litego kawałka aluminium. Przyklejona jest za pomocą dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do rurki z włókna węglowego o podwójnej konstrukcji z wytłumieniem pomiędzy warstwami, które zapobiegają powstawaniu podbarwień w dźwięku. Rurka ramienia jest przymocowana do rurki ślizgowej, która składa się z dwóch kawałków litego aluminium sklejonych dwuskładnikową żywicą epoksydową. Pomiędzy rurką ślizgową a szyną powietrzną jest wypełniona powietrzem przestrzeń o grubości 50 mikronów.

Prosta, pozbawiona wibrujących elementów konstrukcja ruchomej części ramienia nie ma żadnego mechanicznego kontaktu z nieruchomą częścią ramienia. Dzięki temu sygnał nie napotyka na swojej drodze żadnych przeszkód.

Okablowanie ramienia — jak we wszystkich ramionach Bergmanna — ma postać jednego przewodu od zacisku we wkładce do gniazda połączeniowego DIN. Przewodnik jest miedziany i ma konstrukcję typu litz. Minimalistyczna konstrukcja zapewnia optymalną transmisję sygnału od samej igły, aż do przedwzmacniacza gramofonowego. Dźwięk jest dzięki temu niebywale przejrzysty i przestrzenny, ma odpowiednią barwę i zawiera właściwą ilość informacji muzycznych. Złącze DIN umożliwia wybór preferowanego interkonektu gramofonowego.

Igła w ramieniu tangencjalnym (liniowym) śledzi rowek płyty w sposób, w jaki został wytłoczony — bez błędu kątowego. Dzięki temu reprodukcja muzyki jest wolna od zniekształceń i swobodna nawet w złożonych fragmentach. Ramiona Bergmanna nie są jednak zwykłymi ramionami tangencjalnymi, ponieważ — podobnie jak talerz — korzystają z zalet poduszki powietrznej. Mechanizm śledzący rowek płyty w sposób liniowy wymaga bardzo niskiej siły tarcia, a taki warunek jest w stanie zapewnić właśnie poduszka powietrzna. Ponadto dzięki jej zastosowaniu ramię jest odporne na sprzężenia zwrotne, ponieważ część ruchoma, która przenosi delikatny sygnał, nie ma żadnego kontaktu z gramofonem, ani z przymocowanymi na stałe częściami ramienia. Jedyny kontakt z gramofonem ma miejsce poprzez igłę i kabel ramienia. 

Brak błędu liniowego, bogata barwa, trójwymiarowość obrazu dźwiękowego, wielowarstwowość kolejnych planów instrumentów, szczegóły i niuanse przejrzystej akustyki — wszystko to jest bardzo trudne do osiągnięcia, gdy dysponujemy ramieniem konwencjonalnym.

Magne umożliwia dokonanie wszelkich możliwych regulacji. Regulacje są łatwo dostępne i proste do przeprowadzenia. Ramię umożliwia regulację siły nacisku, VTA, przesięgu, azymutu, poziomowania i przepływu powietrza.

Regulacja azymutu jest bardzo dobrze przemyślana. W spodniej części główki ramienia znajduje się otwór, do którego dopasowana jest idealnie „płytka azymutu” (100% kontaktu). Regulacja azymutu odbywa się poprzez poluzowanie bądź dokręcenie dwóch śrubek mocujących wkładkę, a następnie przekręcenie wkładki do uzyskania doskonałego azymutu. Firma Bergmann Audio jest przeciwna stosowaniu ruchomych główek ramienia, ponieważ w takim przypadku konstrukcja nie może być mocna i sztywna. 

• Główka z litego aluminium zapewnia optymalną sztywność.
• Płytka do regulacji azymutu zapewnia 100% kontaktu pomiędzy główką a wkładką.
• Rurka ramienia ma konstrukcję podwójną, z wytłumieniem pomiędzy warstwami włókna węglowego.
• Rurka ślizgowa porusza się po szynie powietrznej zupełnie bez siły tarcia.
• Jeden odcinek przewodu od wkładki do gniazda DIN.
• Przeciwwaga odprzęgana od rurki ramienia przez 3 gumowe struny.

• Podstawa części pływającej
• Szyna powietrzna przymocowana jest na obu końcach w celu wzmocnienia sztywności.
• Płyta bazowa może być przesuwana do przodu lub do tyłu w celu ustawienia idealnego przesięgu i poziomowania.
• VTA ustawiany jest za pomocą płytki i śrubek.
• Wlot powietrza umożliwia częsciom pływającym poruszanie się na poduszce powietrznej bez tarcia.
• Przepływ powietrza może być regulowany za pomocą zaworu w pompie powietrznej.
• Gniazdo DIN umożliwia podłączenie kabla dowolnej marki.

Pompa powietrzna

Pompa powietrzna jest oczkiem w głowie konstruktorów. Pracuje bardzo cicho, aby można było ją postawić w pokoju odsłuchowym. Wytwarza równomierny, czysty i suchy strumień powietrza. Pompy powietrzne Bergmanna nie maja w sobie oleju, są długowieczne i nie wymagają specjalnej obsługi. Wyposażone są w filtr zapobiegający przedostawaniu się kurzu do systemu, który w razie konieczności można wymienić. Impulsy powietrza z pompy są magazynowane w zamkniętych rezerwuarach, dzięki czemu przepływ powietrza do gramofonu i ramienia jest równomierny. Jest to absolutnie konieczny warunek poprawnego działania poduszek powietrznych.

Gniazdo DIN
Masa efektywna 14 g
Waga razem z podstawą ramienia 1.180 g
Wymiary 70 x 190 x 265 mm (głęb. x szer. x wys.)
Wymiary pompy powietrznej 135 x 155 x 330 mm (głęb. x szer. x wys.)
Waga pompy powietrznej 5,7 kg

Udostępnij: