Reference 3

Inne marki
Opis marki

Wkładki gramofonowe

Ceny:

7.500 zł kompletna wkładka
4.600 zł sama igła (wymiana igły możliwa jest jedynie w fabryce producenta)

Reference 3 — wkładka gramofonowa

Udostępnij: