Blumenhofer


Inne marki

Kolumny podłogowe

Hi-fi od 1977

Od ponad 40 lat Thomas Blumenhofer projektuje i buduje highendowe kolumny głośnikowe. Dokonuje on wyboru odpowiednich przetworników, obudów, kondensatorów i pozostałych materiałów do budowy kolumn na podstawie ponad 40 lat doświadczenia, intuicji i nieustającemu udoskonalaniu najlepszych kolumn.

Celem Blumenhofera jest przeniesienie dźwięku koncertowego do środowiska mieszkalnego.

Zakład produkcyjny i projektowy Blumenhofera znajduje się w naturalnym parku na południu Niemiec, nieopodal Monachium.

Dwudrożna konstrukcja kolumn

Blumenhofer produkuje kolumny od 1976 roku i w tym czasie miał wiele okazji do testowania każdego rodzaju konstrukcji. W przeszłości istniały również nawet Blumenhofery czterodrożne. Ostatecznie konstruktorem Blumenhofera najbardziej przypadły do gustu kolumny dwudrożne, należało jednak usunąć ich oczywiste wady. Początkowo poszukiwano gotowych głośników, które pasowałyby do konkretnych konstrukcji. Dość szybko poszukiwania dobiegły do końca, niestety żadne z przetworników nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Wtedy Firma Blumenhofer zaczęła tworzyć własne projekty, co kosztowało ją wiele pracy i czasu. Badania prowadziły w jednym kierunku — poszerzenia pasma przenoszenia bez płacenia ceny w postaci utraty muzykalności. W rezultacie w zakresie tonów wysokich i średnich opracowano ulepszone głośniki kompresyjne oraz stworzono do nich dedykowane tuby. Doprowadziło to do precyzyjnej optymalizacji wszystkich elementów składowych i doskonałego dopasowania głośnika kompresyjnego i dedykowanej mu tuby. Oznacza to, że ten głośnik kompresyjny pracuje optymalnie jedynie z dostosowaną do niego tubą i odwrotnie.

W kwestii głośników basowych Blumenhofer współpracuje z firmą ATE z Ulm oraz z firmą Ehman and Partner z Gundelsheim. Rezultatem współpracy z ATE jest struktura dwumembranowa — membrany P2F i P2C. W firmie Ehman and Partner powstaje równolegle cały przetwornik, do którego montuje się wcześniej wytworzone membrany.

Wady:

• mniejsze podobieństwo do punktowego źródła dźwięku, niż w przypadku kolumn jednodrożnych
• teoretycznie mniej rozciągnięte pasmo przenoszenia, niż w głośnikach wielodrożnych
• każdy głośnik pracuje w szerszym zakresie częstotliwości

Zalety:

• jedynie dwa głośniki
• prosta zwrotnica
• jedna częstotliwość podziału w zwrotnicy
• zakresy pasm przenoszenia głośników pokrywają się w mniejszym stopniu
• większe podobieństwo do punktowego źródła dźwięku, niż w kolumnach trójdrożnych i wielodrożnych
• szersze pasmo przenoszenia niż w kolumnach z jednym głośnikiem
• łatwiejsza optymalizacja całego systemu
• optymalny wybór woofera i głośnika średniowysokotonowego
• głośniki są do siebie dopasowane

Linearyzacja impedancji

Według inżynierów Blumenhofera przeciętny wzmacniacz lampowy powinien mieć płaską impedancję, jeśli ma grać pełnią swoich możliwości. Płaska impedancja oznacza bardziej homogeniczny dźwięk w całym spektrum częstotliwości. Wszystkie kolumny z serii Big Fun, Genuin i Goia mają w zwrotnicy układ linearyzacji impedancji, który można jednak pominąć.

W opinii inżynierów Blumenhofera układ ten jest przydatny przy wszystkich wzmacniaczach lampowych, chociaż niektórzy wolą go wyłączać — jest to wyłącznie kwestia gustu i systemu.

Linearyzacja impedancji głośnika basowego owocuje lepszą rozdzielczością i  kontrolą niskich częstotliwości.

Blumenhofer opracował swoje kolumny z myślą o tym, żeby impedancja była jak najbardziej liniowa. Jednak w przypadku wszystkich kolumn impedancja opisana jest złożonym wykresem, który pokazuje, że zależy ona od częstotliwości. Według standardu IEC kolumna można opisać jako ośmioomową, gdy jej impedancja nie spada poniżej 6,4 Ω. Nie jest natomiast dla tego standardu ważna maksymalna wartość impedancji, którą kolumna może osiągnąć.

Konwencjonalnie używamy terminu „impedancja nominalna”. Mówimy, że kolumna ma 8 Ω, jeśli impedancja w znacznej części pasma ma taką lub podobną wartość, zwłaszcza w tym zakresie, w którym odtwarzana jest muzyka. Pojedyncza cyfra nie mówi jednak wszystkiego o impedancji, bo ta zmienia się wraz z częstotliwością. Trzeba pamiętać, że norma IEC nie definiuje pojęcia „impedancji nominalnej”. Nie zaleca się używania tego określenia, zamiast niego lepiej stosować „wartość znamionową” (rated value), która została szczegółowo zdefiniowana w standardzie IEC60268-2. Standard IEC60268-3 dopuszcza jakikolwiek wzrost impedancji powyżej wartości znamionowej, ograniczając jednak możliwość spadku poniżej tej wartości. Standard nie pozwala na spadek poniżej 80% wartości nominalnej, włączając w to prąd stały.

Podsumowując: impedancja nominalna 8 Ω nie oznacza, że wynosi ona 8 Ω w całym zakresie częstotliwości. Szczególnie krytyczne znaczenie ma częstotliwość podziału w zwrotnicy, gdzie zawsze występuje „górka” na wykresie. Dlatego Blumenhofer opracował układ linearyzacji impedancji dla częstotliwości podziału. Spłaszcza on wykres impedancji w krytycznym zakresie.

„Harmonic Construction”

Zagięcia i pochylenia ścian obudowy są częścią koncepcji zwanej „Harmonic Construction”. Brak ścian równoległych przyczynia się do eliminacji fal stojących, które mogą powstawać w obudowie basowej. Każda ściana obudowy jest po wycięciu dostrajana do specyficznej częstotliwości rezonansowej. To pozwala kontrolować i kształtować zachowanie obudowy basowej. Zamiast wygaszać rezonanse obudowy, aby była całkowicie wytłumiona, nadmiar energii jest „harmonijnie” rozkładany w szerokim spektrum uważnie dobranych częstotliwości.

Regulacja wysokości kolumn

W normalnych warunkach ustawienie kolumn bliżej ściany skutkuje wzmocnieniem wyższego podzakresu niskich tonów, co może zakłócać prawidłowy odsłuch muzyki. Można zniwelować ten efekt poprzez lekkie obniżenie kolumn. Zwiększy się wtedy ilość najniższych składowych pasma, kosztem wyższego podzakresu basu. Innymi słowy spadek wykresu niskich częstotliwości będzie bardziej łagodny.

Modyfikacja brzmienia kolumn za pomocą obniżania i podwyższania kolumn może być pomocna w pomieszczeniach o niekorzystnej akustyce, w których bas rozchodzi się nierównomiernie.

Jako kolumny tubowe otwarte w kierunku podłogi, Blumenhofery Big Fun 17 mają pewne specjalne wymagania: muszą być umieszczone we właściwej odległości od podłogi, aby ilość basu była odpowiednia. Obniżenie kolumny skutkuje większą ilością basu, ale jednocześnie lekkim obniżeniem ciśnienia dźwięku tuż powyżej częstotliwości, która może być zrównoważona za pomocą „efektu ściany”. Obniżenie samej tylnej ścianki kolumny teoretycznie podnosi miejsce optymalnego odsłuchu (tzw. „sweet spot”).

Przy kolumnach otwartych w kierunku podłogi, można modyfikować brzmienie kolumn regulując ich wysokość (odległość od podłogi). Dotyczy to zarówno hornów basowych, jak i portów bass refleksu, skierowanych w podłogę.

Nierównoległy tunel

Kolumna wentylowana jest otworem bass refleksu, który nie ma postaci rurki, lecz tunelu rozszerzającego się w kierunku wyjścia. Dzięki takiemu rozwiązaniu prędkość powietrza przesuwającego się w kierunku wyjścia tunelu spada, a ciśnienie rośnie.