Ypsilon


Inne marki

Wzmacniacze zintegrowane

Firma Ypsilon Electronics została założona w 1995 roku przez dwóch doświadczonych inżynierów dźwięku. Doświadczenie konstruktorów czerpane z tej dziedziny uzupełnione wiedzą elektroniczną i inżynieryjną zaowocowało powstaniem koncepcji brzmienia i budowy urządzeń high-end. Miłość i poświęcenie dla muzyki pozwoliły na przekształcenie pasji w technologię. Technologię, która łączy w sobie tradycyjny i nowoczesny sposób podejścia do technik projektowania. Po przebadaniu niemal wszystkich dostępnych technologii i komponentów, konstruktorzy zdali sobie sprawę, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z urządzeniem tranzystorowym, czy lampowym, wykorzystanie wysokiej jakości transformatorów jako elementów sprzęgających w obwodach wzmacniających pozwala na pokonanie ograniczeń stopnia wzmacniającego. Inżynierowie Ypsilona konstruują własne transformatory dopasowane do konkretnych potrzeb danego projektu. W ten sposób optymalizuje się rezultat końcowy i integruje transformator z urządzeniem, uzyskując rezultat niemożliwy do osiągnięcia bez transformatora.

W urządzeniach marki Ypsilon stosuje się możliwie najprostsze projekty przy zastosowaniu najwyższej jakości komponentów. Ponadto panuje przekonanie, że wzmacniacze single-ended w klasie A oferują najbardziej przejrzyste i pełne brzmienie. Wzmacniacze mają budowę hybrydową lub całkowicie lampową (dotyczy to również końcówek mocy). Aktywnych stopni wzmocnienia jest we wzmacniaczach niewiele, co przekłada się na przejrzystość i bezpośredniość brzmienia. Dzięki zastosowaniu transformatorów sprzęgających pomiędzy stopniami wzmocnienia podział fazy jest perfekcyjny, a impedancja układu sterującego utrzymuje się na niskim poziomie. Nie ma konieczności stosowania dodatkowego pośredniego stopnia wzmocnienia, co owocuje zachowaniem przejrzystości i czystości sygnału. Za regulację głośności we wzmacniaczu zintegrowanym oraz przedwzmacniaczu odpowiedzialny jest innowacyjny transformatorowy tłumik, który również przyczynia się do poprawy przejrzystości brzmienia. Uzwojenia transformatorów nawinięte są srebrnym drutem, ten sam rodzaj materiału stosuje się w całej ścieżce sygnałowej.

Końcówki mocy nie mają całościowego sprzężenia zwrotnego, a stopień wyjściowy złożony jest z półprzewodników o tej samej polaryzacji w obu fazach w „zbalansowanej architekturze single-ended”, co zapewnia jakość charakterystyczną dla konstrukcji single-ended przy zachowaniu mocy konstrukcji push-pull.

Jak przystało na firmę high-endową Ypsilon przywiązuje ogromną wagę do jakości zasilania. Zasilacze zbudowane są z transformatorów i elementów najwyższej klasy. Jeśli w urządzeniu występują lampowe i tranzystorowe stopnie wzmocnienia, każdy z nich posiada oddzielne zasilanie.

Oprócz wzmacniaczy w katalogu urządzeń Ypsilona znaleźć można również transport CD (pełniący jednocześnie funkcję pełnego odtwarzacza), przetwornik cyfrowo-analogowy, przedwzmacniacz gramofonowy MC (wraz z serią transformatorów służących do wzmocnienia niskopoziomowego sygnału wkładki MC i skierowania go do przedwzmacniacza gramofonowego dla wkładek MM) oraz urządzenie przetwarzające sygnał niezbalansowany na zbalansowany.

W sekcji analogowej lampowego DAC-a wykorzystano triody w klasie A sprzężone transformatorem z lampowym prostownikiem i regulacją dławikową, a konwersji prądowo-napięciowej dokonuje specjalnie w tym celu zaprojektowany własnej konstrukcji transformator.

W odtwarzaczu CD zastosowano mechanicznie zmodyfikowany transport, umieszczony w masywnej konstrukcji kanapkowej złożonej z grubych płyt stalowych i aluminiowych. Urządzenie nie ma kształtu prostopadłościennej skrzynki, dzięki czemu pozbyto się szeregu problemów związanych z rezonansami. Wszelkie wibracje eliminuje system zawieszenia.

Zarówno odtwarzacz pełniący funkcję transportu, jak i DAC mogą współpracować z dowolnymi urządzeniami wyposażonymi w cyfrowe gniazdo koaksjalne RCA S/PDIF. Ze względu jednak na jakość brzmienia, przy połączeniu tych dwóch komponentów marki Ypsilon zdecydowanie zaleca się używanie firmowego, specjalnie zaprojektowanego, pięciopinowego, analogowego, prądowego interfejsu Neutrika. Gdy używamy tego interfejsu, cała cyfrowa część DAC-a jest wyłączona, działa jedynie sekcja analogowa. Inżynierowie firmy Ypsilon uważają, że transmisja audio w domenie cyfrowej (S/PDIF), nawet w formacie dyskretnym, takim jak I2S ma szereg wad i dodaje do brzmienia swój charakter. Użycie pięciopinowego gniazda gwarantuje, że sygnał transferowany do sekcji analogowej przetwornika DAC-100 ma absolutnie najwyższą jakość i pozbawiony jest wszelkich ograniczeń interfejsu cyfrowego.

W przedwzmacniaczu gramofonowym zastosowano układ LCR sterowany transformatorem. Korekcja RIAA jest pasywna, gdyż przy aktywnej stosuje się pętlę sprzężenia zwrotnego, co zniekształca krzywą RIAA.

Ypsilon Electronics stosuje technologię, która łączy w sobie tradycyjny i nowoczesny sposób podejścia do technik projektowania. Tradycja to proste projekty, klasa A, lampy elektronowe, zaś nowatorstwo to między innymi użycie transformatorów sprzęgających, tłumików transformatorowych, czy nietypowego interfejsu cyfrowego.

Ypsilon Electronics stara się reprodukować muzykę w taki sposób, aby nie różniła się ona od wykonania na żywo. Konstruktorom udało się stworzyć produkty wyjątkowe, które przekazują słuchaczowi prawdziwe znaczenie muzyki — Emocje!