BC-1

Inne marki
Opis marki

Wzmacniacze zintegrowane

Cena:

9.200 zł

BC-1 Balanced Transformer — konwerter sygnału niezbalansowanego na zbalansowany

Transformator Ypsilon BC1 przetwarza sygnał niezbalansowany na zbalansowany. Można go używać z jakimkolwiek niezbalansowanym źródłem — odtwarzaczem CD, przedwzmacniaczem gramofonowym, przedwzmacniaczem liniowym, itd. Można go użyć również do przerwania pętli uziemienia, obniżenia szumu i poprawienia jakości połączeń pomiędzy urządzeniami dzięki izolacji galwanicznej.

Urządzenie wyposażone jest w dwa wejścia — jedno RCA Nextgen, drugie żeńskie XLR z gorącym pinem 1 i uziemieniem podłączonym do pinu 3. Gniazdo wyjściowe to męski Neutrik XLR. Pin 1 to centralny odczep uzwojenia wtórnego, które jest podłączone odpowiednio do pinu 2 i 3. Z tego powodu piny 2 i 3 nie powinny być podłączone do uziemienia.

Amorficzny rdzeń transformatora BC1 wykonany jest z własnej produkcji materiału na bazie kobaltu, o bardzo dużej przenikalności, bardzo liniowy pod względem częstotliwości. Uznawany jest za jeden z najlepszych dostępnych materiałów magnetycznych na świecie. Transformator BC1 jest zoptymalizowany pod kątem jak najlepszej przejrzystości dźwiękowej. W ten sposób poprawia się brzmienie całego systemu, gdyż izolacja interfejsu pomiędzy urządzeniami jest lepsza. Prąd w uziemieniu nie płynie przez kable zasilające, a jedynie przez interkonekty, co wpływa pozytywnie na jakość dźwięku całego systemu.

BC1 jest ekranowany mumetalem i umieszczony w puszce z miękkiego żelaza pokrytego niklem. Zewnętrzne interferencje magnetyczne utrzymane są na poziomie minimalnym.

Udostępnij: