VPS-100

Inne marki
Opis marki

Wzmacniacze zintegrowane

Cena:

76.400 zł kolor srebrny

VPS-100 — przedwzmacniacz gramofonowy

Bardzo długa i kręta droga do stworzenia VPS-100 obejmowała rozległe badania topologii układów i materiałów, projektów i ich zastosowania.

Pasywna korekcja RIAA jest lepsza od aktywnej, ponieważ przy tej ostatniej stosuje się pętlę sprzężenia zwrotnego, co zniekształca krzywą RIAA.

Zazwyczaj obwody korekcyjne RIAA stosowane są razem z kondensatorami i rezystorami. Kondensatory dokonują tzw. „absorpcji dielektrycznej” — energia jest gromadzona w dielektryku i dodawana jest do sygnału z niewielkim opóźnieniem, co wywołuje rodzaj dzwonienia. Dzwonienie to słyszalne jest między innymi w dźwięku fortepianu.

W przeszłości alternatywnym sposobem implementacji korekcji RIAA była metoda LCR. Wynaleziony w Japonii transformator Tango wykorzystywał tę metodę przy 600 Ω.

Istnieje kilku producentów którzy wytwarzają przedwzmacniacze gramofonowe w oparciu o zmodyfikowany układ Tango LCR. Wyzwanie stanowi tutaj zaprojektowanie poprawnego sterowania korekcją LCR przy 600 Ω — tak, aby wzmocnienie było wystarczające, stopnie wzmocnienia były maksymalnie dwa, a impedancja wyjściowa była wystarczająco niska.

Najlepszą metodą sterowania układem LCR jest zastosowanie transformatora. Firma Ypsilon sama zaprojektowała i wyprodukowała transformatory z amorficznym rdzeniem c-core. Izolacja uzwojenia jest papierowa. Poprawnie zaimplementowany układ LCR RIAA w porównaniu z typową korekcją opartą na kondensatorach i rezystorach gra bardziej naturalnie, muzykalnie, z większą otwartością i lepiej zdefiniowaną dynamiką w skali makro i mikro.

W przedwzmacniaczu wykorzystano dwie lampy Siemens C3g. Lampy te są bardzo trwałe, ich czas pracy szacuje się na 10.000 godzin.

W zasilaczu zastosowano prostownik oparty na lampie 6CA4 oraz dławik. Przez żarniki lamp drugiego stopnia wzmocnienia płynie prąd zmienny, a pierwszego stopnia wzmocnienia prąd stały regulowany pasywnie. W urządzeniu nie ma płytki drukowanej, połączenia wykonane są metodą „punkt w punkt” przy użyciu własnej produkcji, wyżarzonego w firmie Ypsilon srebrnego drutu. Szczególny nacisk położono na odprzęganie mechaniczne pierwszego stopnia wzmocnienia.

Pozostała część konstrukcji montowana jest na aluminiowym sub chassis, które razem z aluminiową dolną płytą tworzy bardzo sztywną platformę.

Udostępnij: