B 3.1 Ref. (XLR)

Inne marki
Opis marki

Kondycjonery i listwy sieciowe

Cena:

14.250 zł 1,5 m XLR

B 3.1 Ref. — interkonekt XLR reference

Przewodnik wielożyłowy z miedzi o wysokiej czystości charakteryzujący się niską pojemnością. Potrójnie ekranowany. Na każdej z żył przewodu znajdują się po dwa tłumiki wibracji zoptymalizowane pod kątem impedancji i rezonansów. Obwody EFT (Electrical Fast Transient) minimalizują wzajemny wpływ wewnętrznym przewodników. Wtyczki XLR pokryte są napylaną warstwą srebra.

Udostępnij: