Radialstrahler mbl 120

Inne marki
Opis marki

Kolumny podłogowe

Cena:

49.000 zł

Radialstrahler mbl 120 — kolumna centralna

Wersja specjalna głośnika mbl 120 przygotowana do pracy na stanowisku głośnika centralnego.

Udostępnij: