Reference mbl 9007

Inne marki
Opis marki

Kolumny podłogowe

Cena:

83.850 zł cena za sztukę

Reference mbl 9007 — w pełni zbalansowana końcówka mocy mono/stereofoniczna

Prawdziwie unikalny i analogowy wzmacniacz mocy może być zbudowany jedynie w oparciu o podzespoły i układy dyskretne. Jakiekolwiek układy scalone czy mikroprocesory to recepta na zakłócenia sygnału. Techniczna doskonałość jest używana jedynie do czystej reprodukcji dźwięków muzyki. Ze szczytowym impulsem mocy o wartości 1900 watów nie ma mowy o jakichkolwiek brakach dynamiki niezależnie od tego czy gra cała orkiestra, czy tylko jej część. Mbl 9007 został zaprojektowany do pracy jako monofoniczna końcówka mocy, jednak dzięki w pełni symetrycznej budowie również nadaje się do pracy jako końcówka stereo. Szczegółowość i klarowność dźwięku można dzięki temu w każdej chwili zwiększyć dodatkowym monoblokiem.

Udostępnij: