PerfectWave Power Plant 5

Inne marki
Opis marki

Kolumny podłogowe

Ceny:

18.400 zł
Okazja: 11.900 zł

PerfectWave Power Plant 5 — regenerator prądu dla systemów audio i audio-wideo

Power Plant to najbardziej efektywny sposób na poprawę brzmienia domowego systemu audio. Power Plant nie działa jak kondycjoner, on po prostu tworzy na nowo czystą i regulowaną sieć zasilania. Jakość prądu dostarczanego do Power Planta nie ma najmniejszego znaczenia – i tak to, co z niego wychodzi stanowi najczystszą doskonałość.

Kondycjonery i filtry sieciowe robią to, na co wskazuje ich nazwa – poprawiają kondycję prądu i go filtrują. Power Plant nie jest ani kondycjonerem, ani filtrem. Generuje na nowo prąd zmienny w domu słuchacza i ta cecha stanowi fundamentalną różnicę pomiędzy nim, a jakimkolwiek innym kondycjonerem, czy filtrem sieciowym. Instalacja Power Planta w systemie audio sprawia, że jego zasilanie będzie najczystsze na całej kuli ziemskiej.

Zasilanie sieciowe w domach i mieszkaniach ma fatalną jakość

Prąd, który „wychodzi” z gniazdka w ścianie nie jest czystym prądem zmiennym. Często jest zniekształcony i ma niewłaściwe napięcie. W takich warunkach nawet najznakomitszy sprzęt będzie brzmiał słabo. Na poprawę tej sytuacji nie wpłynie radykalnie żaden kondycjoner, ani filtr sieciowy. Potrzebna jest całkowita regeneracja zasilania i tym właśnie zajmuje się Power Plant. Urządzenie to zamienia najpierw prąd zmienny na prąd stały, aby następnie z powrotem wytworzyć prąd zmienny. Po tej operacji na wyjściu Power Planta pojawia się idealna fala sinusoidy o niskich zniekształceniach, czego nie jest w stanie osiągnąć żaden kondycjoner. Słuchanie muzyki za pośrednictwem systemu zasilanego bez użycia Power Planta jest równoznaczne z nieznajomością jego rzeczywistych możliwości. PerfectWave Power Plant 5 dostarcza 1.000 W mocy ciągłej, a jego napięcie wyjściowe sięga w szczycie 50 A.  Wyposażony jest w cztery gniazda wyjściowe, cztery IsoZones, wbudowany sekwencer sieciowy, analizator THD, woltomierz, MultiWave, CleanWave i pilot zdalnego sterowania, który umożliwia dostęp do wszystkich funkcji.

Technologia

W myśleniu o tym, czym jest Power Plant należy się kierować sugestią zawartą w jego angielskiej nazwie – jest on regeneratorem prądu. Zamienia najpierw prąd zmienny na prąd stały, aby następnie z powrotem wytworzyć prąd zmienny. Koryguje napięcie wyjściowe, by jego poziom utrzymywał się zawsze na tym samym poziomie.

MultiWave i CleanWave

Jedną z wielu cech Power Planta jest umiejętność wytwarzania czystych fal sinusoidalnych. W przeciwieństwie do zwykłego filtra nie tylko generuje doskonałe sinusoidy, ale potrafi również tworzyć sinusoidy zmodyfikowane. Co jest celem takiego zabiegu? Wiele urządzeń, zwłaszcza końcówki mocy sprawują się lepiej, gdy w czasie zwiększonego zapotrzebowania na moc dostarczy się im większej dawki prądu. Aby otrzymać tę dodatkową porcję energii należy zmodyfikować samą sinusoidę. Zmodyfikowana sinusoida nosi nazwę MultiWave. MultiWave została wymyślona dla PS Audio przez Douga Goldberga, naukowca Northrop Grumman. Jego wynalazek zrewolucjonizował przemysł kondycjonerów sieciowych. Sprawił, że większość systemów brzmi lepiej, niż można było to sobie wyobrazić. Poprawa została osiągnięta przez wydłużenie czasu ładowania bufora prądowego – sinusoida ma dzięki temu mniej załamań. Innym rodzajem modyfikowanej sinusoidy jest CleanWave wynaleziona przez inżynierów PS Audio. CleanWave demagnetyzuje transformatory sprzętu podłączonego do Power Planta. Dzieje się to poprzez różnicowanie częstotliwości i amplitudy w krótkich impulsach. Funkcja ta „oczyszcza” sprzęt w dowolnie wybranym przez użytkownika momencie, a poprawa dźwięku jest ogromna.

Wyjście i wejście THD

THD (Total Harmonic Distortion – Całkowite Zniekształcenia Harmoniczne) to rodzaj parametru ogólnie powiązanego ze sprzętem audio. Można go jednak z powodzeniem wykorzystać do pomiarów urządzeń zasilania prądem zmiennym. Zmierzenie tego parametru pozwoli nam określić jakość zasilania w naszym domu. Literatura publikowana przez konkurencyjne firmy produkujące urządzenia oczyszczające prąd najprawdopodobniej nie wspomina nic o THD. Dzieje się tak z prostej przyczyny – ich urządzenia nie potrafią wyeliminować zniekształceń THD, ani też w ogóle w jakikolwiek sposób na nie wpłynąć. Wyeliminować te zniekształcenia można jedynie poprzez przebudowę systemu zasilania i regenerację prądu zmiennego, a tylko Power Plant to potrafi. Aby zademonstrować jak efektywnie działa Power Plant wyposażono go w miernik THD. Dzięki niemu można się naocznie przekonać jak bardzo zanieczyszczona jest domowa sieć – sinusoida zniekształcona jest trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą, a nawet wyższymi harmonicznymi. Oczywiście Power Plant nie tylko pokazuje w jakim stopniu sieć jest zanieczyszczona, można się też dzięki niemu przekonać w jakim stopniu wpływa on na poprawę jakości zasilania i eliminację THD. Można również przeprowadzić prosty eksperyment dowodzący, że produkty konkurencji nie niwelują zniekształceń THD. Wystarczy wpiąć jakikolwiek kondycjoner pomiędzy Power Planta a gniazdko sieciowe w ścianie i za pomocą wbudowanego miernika  sprawdzić, czy zniekształcenia THD będą mniejsze. Nie będą.

Napięcie wejściowe i napięcie wyjściowe

THD nie jest jedyną bolączką domowego zasilania. Równie ważny jest poziom samego napięcia. W Europie napięcie powinno mieć wartość dokładnie 230 V. Firmy dostarczające prąd nie spełniają jednak tych warunków, a wymagania prądowe sprzętu audio jeszcze tę sytuację pogarszają. Na panelu przednim Power Planta wyświetlana jest informacja o napięciu wejściowym i wyjściowym, tak aby użytkownik mógł na bieżąco monitorować różnicę pomiędzy nimi. Jeśli np. napięcie wynosi 210 V Power Plant wyświetli napięcie wyjściowe 230 V i różnicę +20 V. Dodatkowe +20 V jest dodawane do napięcia wyjściowego, by utrzymać stały poziom napięcia. Wprawdzie niektóre produkty konkurencji również korygują napięcie wyjściowe, ale robią to albo z opóźnieniem, albo skokowo; nie potrafią reagować błyskawicznie na zmiany napięcia w gniazdku, a takiego właśnie działania wymagają wysokiej klasy wzmacniacze i projektory. Power Plant to potrafi.

Pilot

Dla większej wygody Power Plant wyposażony jest w pilot zdalnego sterowania aktywujący różne funkcje wyświetlacza i całego urządzenia. Można za jego pomocą zmienić np. jasność wyświetlacza, obsługiwać THD, CleanWave, MultiWave i inne.

IsoZones

PerfectWave Power Plant P5 posiada 4 strefy IsoZones obsługujące gniazda wejściowe. Pojedyncza strefa IsoZone jest osobnym filtrem różnicowym. Filtry różnicowe oczyszczają szum generowany przez sam sprzęt. Każda z pięciu IsoZones redukuje szum przypisanego do niej urządzenia i separuje go od innych. Wszystkie sprzęty elektroniczne wytwarzają szum liniowy prądu zmiennego – niektóre większy, inne mniejszy. Gdy do jednego gniazdka podłączymy urządzenie cyfrowe i analogowe, szum jednego z nich może wpływać na drugie i psuć jego brzmienie. Rozwiązaniem tego problemu jest efektywna izolacja każdego pojedynczego urządzenia. W IsoZones wykorzystano bardzo krótkie odcinki grubego drutu, nawiniętego wokół niewielkich magnesów o wysokiej przenikalności, aby osiągnąć jak najlepsze brzmienie przy braku ograniczeń mocowych.

Sekwenser prądowy

Jest rzeczą oczywistą, że urządzenia powinno się włączać w określonym porządku. Najpierw przedwzmacniacze, procesory i wszelkiego rodzaju źródła, w następnej kolejności wzmacniacze zintegrowane, końcówki mocy i amplitunery. W przypadku niektórych urządzeń w ogóle nie powinno się ich wyłączać. Umieszczony na tylnym panelu Power Planta sekwenser pozwala na przyporządkowanie urządzeń do jednej z trzech stref – w pierwszej strefie będą urządzenia zawsze włączone, w drugiej włączane normalnie, w trzeciej włączane z opóźnieniem. Cały podłączony do Power Planta system można skonfigurować tak, aby niektóre urządzenia były cały czas zasilane prądem, a pozostałe włączane przyciskiem na przednim panelu (lub pilocie) – od razu, lub z opóźnieniem.

Różnice pomiędzy Premierem a nowymi Power Plantami PerfectWave

Nowe Power Planty potrafią — w porównaniu z poprzednikiem — lepiej sobie radzić z wahaniami napięcia, pracując sprawnie nawet gdy napięcie w gniazdku wynosi 280 V i jest bardzo niestabilne. Mogą magazynować dwa razy więcej energii, a przede wszystkim ich impedancja wyjściowa jest sto razy niższa, niż u Premiera. Wartość impedancji wyjściowej ma kluczowe znaczenie dla brzmienia systemu. Im jest ona niższa, tym lepsza jest przestrzeń, separacja instrumentów na scenie, a dźwięk ma ogólnie większą głębię. Jest to o tyle godne uwagi, że większość nawet najdroższych kondycjonerów sieciowych zwiększa impedancję wyjściową, zamiast ją zmniejszać.

Interfejs użytkownika został znacząco rozbudowany. Nowe Power Planty pasują wzorniczo do całej serii PerfectWave i tak jak wszystkie jej urządzenia wyposażone są w dotykowe wyświetlacze, pozwalające na sterowanie wszystkimi funkcjami, a także na monitorowanie pracy wszystkich podłączonych do regeneratora urządzeń. Napięcie wejściowe i wyjściowe można śledzić na oscyloskopie. Power Planty mogą być obsługiwane przez sieć komputerową. Potrafią automatycznie zrestartować rutery, modemy i inne urządzenia sieciowe, gdy pojawi się przerwa w dostawie internetu. Do panelu sterującego Power Planta możemy mieć dostęp z poziomu interfejsu webowego, np. w telefonie. W ten sposób można np. zrestartować, włączyć, albo wyłączyć podłączony do niego sprzęt, lub też sprawdzić jego status. Można śledzić pomiary poziomów napięcia, THD, zużycia prądu, przepięć. W razie wystąpienia poważnych problemów z zasilaniem, takich jak przerwy w zasilaniu, duże spadki i wzrosty napięcia, na stronie web wyświetlane są też raporty. PerfectWave Power Plant może też wysłać raport w formie e-maila pod dowolny adres. Specjalny przedstawiony graficznie kalendarz umożliwia planowane włączanie i wyłączanie urządzeń w określonych dniach i godzinach. Można np. wyłączyć sprzęt na okres wyjazdu, ale włączyć go odpowiednio wcześnie przed naszym powrotem do domu, aby był wygrzany. Każdej strefie IsoZone można przypisać własną nazwę i mieć do niej dostęp online.

Udostępnij: