The 0.3 (IC)

Inne marki
Opis marki

Interkonekty

Cena:

32.300 zł 1 m RCA lub XLR

The 0.3 w/ HFX (IC) — interkonekt

The 0.3 jest najnowocześniejszym interkonektem analogowym, w którym wykorzystano teflonową rurkę wypełniona powietrzem i parę spiralnie skręconych przewodników solid core o przekroju prostokątnym (Rectangular Solid Core). Kabel został tak zaprojektowany, aby dielektrykiem było w jak największym stopniu powietrze a w jak najmniejszym stopniu elementy konstrukcyjne dielektryka. Dzięki takiemu podejściu pasmo wysokich częstotliwości się poszerza, a w ogólnym rozrachunku dźwięk jest bardziej liniowy. Ekran będący złożoną plecionką nitek z czystej miedzi i srebra kontroluje zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne. Ekran jest częścią systemu Floating Shield System, w którym ekran „pływa” na obu końcach kabla. Pływający ekran podłączony jest po stronie źródła do puszki uziemiającej HFX Floating Ground Station. Floating Ground Station absorbuje i rozprasza interferencje elektromagnetyczne w ekranie. Odbywa się to poza ścieżką sygnałową, aby nie było żadnego wpływu na przesyłanie sygnału wysokich częstotliwości w przewodniku.

Dźwięk 0.3 jest zrównoważony tonalnie, bardzo liniowy w całym zakresie częstotliwości, pełen powietrza w górze i bardzo przejrzysty.  

• RCA („Torque-lock”) lub XLR
• wykonane w całości z teflonu powietrzno-dielektryczne rozpórki i centralna rurka wypełniona powietrzem
• konstrukcja dwuosiowa z przewodnikami RSC Gen 2 i dielektrykiem Aero-PE
• ekran z miedzi SAOF-8N pokryty warstwą antykorozyjną
• liniowe pasmo przenoszenia i spójność fazowa
• przejrzystość najcichszych detali i dźwięków otoczenia
• ekstremalnie otwarty i szczegółowy
• wyrazisty i precyzyjny, spójny tonalnie w całym spektrum częstotliwości
• niezauważalnie niski szum dzięki dielektrykowi kontrolującemu rezonanse

Udostępnij: