The Muse Interface

Inne marki
Opis marki

Interkonekty

Cena:

4.200 zł RCA lub XLR

The Muse Interface — interfejs rozpraszający i absorbujący zakłócenia RFI i EMI

The Muse Interface Sound Enhancement System działa w każdym systemie, z każdymi kablami, niezależnie od marki. Może być podłączony do zakończeń RCA lub XLR — dostępny jest z obiema rodzajami wtyczek. Po podłączeniu Muse zmniejsza się ilość szumu w dźwięku, poszerza się scena dźwiękowa, muzyka staje się bardziej namacalna, średnica cieplejsza i bogatsza. Cała prezentacja zyskuje na muzykalności bez poświęcania szczegółowości i rozciągnięcia wysokich tonów. Brzmienie staje się bardziej spójne i naturalne, przybliżając słuchacza do muzyki wykonywanej na żywo.

Muse Interface jest szczególnie polecany do systemów, w których elektronika ma szerokie pasmo przenoszenia lub takich, w których kolumny mają tendencję do szklistości oraz uwypuklania szczegółów i tonów wysokich. W systemach high-end rezultaty działania Muse są lepiej słyszalne, innymi słowy — im lepszy system, tym bardziej zbliżamy się do ideału dźwięku „na żywo”.

Muse Interface nie przypomina tradycyjnych metod ekranowania czy filtrowania. Nawet złożone układy ekranujące pozostają w bliskim sąsiedztwie przewodników, zniekształcając tym samym sygnał audio. Filtry zamknięte w skrzynkach na końcach kabli często zbudowane są w oparciu o niskiej jakości rezystory, kondensatory i przewodniki. Elementy te zlutowane ze sobą szeregowo i równolegle redukują zniekształcenia radiowe i elektromagnetyczne (RFI i EMI), ale ingeruje to w integralność sygnału, zwłaszcza w strukturę harmoniczną wyższego rzędu. Muse Interface rozprasza i absorbuje zniekształcenia RMI i EMI stosując własną, niepowtarzalną technologię. Proces odbywa się w izolacji od sygnału płynącego przez przewodniki. Ścieżka sygnałowa nie jest przedłużana o żadne dodatkowe elementy. Muse Interface eliminuje szum RFI i EMI bardzo efektywnie, unikając jednocześnie wprowadzania anomalii do wysokich częstotliwości, jak to ma miejsce w przypadku filtrów. Owocem takiego działania jest dźwięk bliższy muzyce wykonywanej na żywo.

Udostępnij: