The Omega Evolution AC (PC)

Inne marki
Opis marki

Interkonekty

Cena:

53.750 zł 1,8 m

The Omega Evolution AC (PC) — kabel zasilający
Każda ścieżka przewodnika w kablu zasilającym Omega Evolution — faza, zero i uziemienie składa się z 18 przewodników RSC. Masa przewodnika jest dwukrotnie cięższa, niż w kablu Cobalt.
Dodatkowo w każdej ścieżce (faza, zero, uziemienie) użyto trzech przewodników przewodzących niskie częstotliwości. Omega jest w pełni ekranowana — każda ścieżka ekranowana jest osobno, a następnie ekrany się łączą elektrycznie. Osiąga się dzięki temu potężną dynamikę czystość i szczegółowość brzmienia trudną do odnalezienia w innych kablach zasilających.

Udostępnij: