The Grand Master Evolution AC (PC)

Inne marki
Opis marki

Interkonekty

Cena:

114.400 zł 1,8 m

The Grand Master Evolution AC (PC) — kabel zasilający
Kabel zasilający Grand Master Evolution AC to przykład projektu ekstremalnego. Każda ścieżka przewodnika — faza, zero i uziemienie składa się z 24 przewodników RSC przenoszących wysokie częstotliwości i 3 przewodników przewodzących niskie częstotliwości. Przewodników przewodzących niskie częstotliwości jest razem 9, a tych które przewodzą wysokie — 72. 72 przewodniki RSC otoczone są ekranem w trzech grupach (faza, zero, uziemienie). Ekrany są połączone, co tworzy fenomenalne uziemienie oraz chroni przed zakłóceniami RF i EMI.

Udostępnij: