The 0.3 (SC)

Inne marki
Opis marki

Interkonekty

Ceny:

45.500 zł 2 x 2,4 m z końcówkami
3.410 zł dodatkowe 2 x 30 cm

The 0.3 (SC) — kabel głośnikowy
0.3 jest najnowocześniejszym kablem głośnikowym, w którym wykorzystano teflonową rurkę wypełnioną powietrzem i trzy spiralnie skręcone przewodniki solid core o przekroju prostokątnym (Rectangular Solid Core). W każdym kanale użyto 144 przewodników Rectangular Solid Core® o całkowitym przekroju większym niż 6 AWG. Rozciągnięcie wysokich częstotliwości i liniowość przewodnika są takie, jak w kablu o przekroju 32 AWG.
Kabel ten cechuje się wybitnym brzmieniem i zdolnością przenoszenia dużych natężeń prądu. Bas ma odpowiednią wagę i potęgę, średnica jest neutralna i przejrzysta, ponadto dźwięk jest ciepły, szczegółowy i przestrzenny, czego na próżno można szukać wśród innych kabli.
• banany lub widełki BSM• 144 przewodniki RSC Gen 2 na kanał• przekrój 8+ AWG• oddzielny przewodnik dodatni i ujemny dla każdego kanału• jedna żyła, dodatnia lub ujemna składa się z 72 przewodników• ekstremalnie przejrzysty i neutralny• średnica i wokale są realistyczne i przypominają przekaz na żywo• ciepło i obfitość barw• żywy i szczegółowy obraz dźwiękowy

Udostępnij: