Acoustical Systems


Inne marki


Drukuj cennik

Firma Acoustical Systems rozpoczęła działalność oficjalnie w 1998 roku zajmując się na początku selekcją i sprzedażą lamp NOS.

Od początku roku 2004 firma zajmowała się projektowaniem pełnych systemów audio, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników.

W roku 2009 zaprojektowano i wprowadzono na rynek Special Decoupled Platter (SDP) — dodatkowy opcjonalny talerz do audiofilskich gramofonów. W akcesorium to wyposażyło się wielu poważnych audiofilów na całym świecie.

Od roku 2010 firma skupia się wyłącznie na projektowaniu i wytwarzaniu różnych akcesoriów związanych z gramofonami, rozumianymi jako najwyższej klasy źródło dźwięku analogowego. Każdy z projektów Acoustical Systems wykracza poza dotychczasowe granice wyznaczone przez najbardziej wymagających audiofilów.

Na początku 2011 roku na rynku pojawił się UNI-Protractor© — najbardziej wszechstronny i precyzyjny przyrząd do ustawiania wkładki i ramienia gramofonowego.

Jesienią 2011 roku wprowadzono UNI-P2S© — unikalne narzędzie do precyzyjnego pomiaru odległości montażowej w ruchu, które bezpośrednio współdziała z UNI-Protractorem.

Rok później, jesienią 2012 roku pojawiła się Arche© — najbardziej zaawansowana technicznie wysokiej klasy główka do ramienia gramofonowego.

Firma Acoustic Systems w swojej działalności skupia się wyłącznie na analogowym gramofonie, może więc poszukiwać zaawansowanych rozwiązań w wąskim zakresie związanym z różnymi aspektami działania gramofonu. Z tego względu firma może zaoferować najlepsze i zdecydowanie najbardziej zaawansowane i precyzyjne narzędzia do ustawiania w historii high endu, które zapewniają rzeczywistą poprawę dźwięku. Własnością intelektualną głównego inżyniera projektu Acoustic Systems jest tangencjonalna krzywa styczna UNI-DIN, zastosowana wyłącznie w protractorach SMARTractor i UNI-Protractor. Dzięki niej poprawie ulega jakość dźwięku na wszystkich płytach stereo — przestrzeń staje się bardziej obszerna, z mniejszą ilością sybilantów i mniejszymi zniekształceniami, niezależnie od zastosowanej wkładki i ramienia.

Ponadto firma ma w swojej ofercie The SMARTStylus — zupełnie nowe narzędzie ustawiania wkładki, pozwalające użytkownikowi na szybkie ustawienie azymutu, SRA i VTA, w ciągu 3-5 minut, bez wielogodzinnych zabaw z mikroskopem.

Wszystkie produkty Acoustical Systems są w całości projektowane, produkowane i montowane w Niemczech.